EU Projekt

Bespovratna sredstava se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.

Projekt sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u sklopu natječaja E Impuls, referentna oznaka Poziva KK.03.2.1.06

Referentna oznaka: KK.03.2.1.06. 0410

Naziv projekta: Jačanje konkurentnosti obrta Elektromedia ulaganjem u proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice

ELEKTROMEDIA trgovački i uslužni obrt, Vl. Igor Gajski
Ive Tijardovića 2
10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 56685166913

Razdoblje provedbe Projekta je od 01. listopada 2017. do 01. lipnja 2018.
Ukupna vrijednost Projekta: 364.680,93 kuna
Bespovratna sredstva dodjeljena u iznosu od 300.000,00 kuna

Opis projekta:

Cilj projekta je potaknuti jačanje konkurentnosti tvrtke ulaganjem u proširenje kapaciteta poslovne jedinice. Projektom će se pridonijeti rješavanju problema neadekvatnog poslovnog prostora s obzirom na djelatnost i korisnike kojima pružamo usluge; nedovoljno ulaganje u marketinške aktivnosti, nedostatak odgovorajućih računalnih programa koji operativno prate poslovanje, te potreba za stručnim usavršavanjem postojećih i novozaposlenih djelatnika, čime ćemo podići kvalitetu radnih uvjeta za djelatnike, povećati prihode od prodaje i privatna ulaganja, te kvalitetu usluge za klijente.

Ciljana skupina projekta na prvom su mjestu naši zaposlenici (postojeći i oni zaposleni projektom). Projektna ulaganja su osmišljena s ciljem da omoguće kvalitetne radne uvjete i razvoj znanja i vještina te na taj način osiguraju realizaciju njihovih potencijala što direktno doprinosi i uspjehu samog poduzeća. Naša ciljana skupina su svakako i naši klijenti koji će zahvaljujući planiranim poboljšanjima dobiti kvalitetnu uslugu i bržu isporuku iste.

Osoba za komunikaciju s ponuditeljima: Igor Gajski 091 785 5944

Kontakt adresa elektroničke pošte: igor.gajski@elektromedia.hr

Dodatne informacije o ovim programima sufinanciranja možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr i http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/hr/funding/erdf/


 

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“

Program ESIF (Europski strukturni i investicijski fondovi) mali zajmovi je namijenjen subjektima malog gospodarstva, a isti se financira iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u skladu s Operativnim programom Konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014.-2020.

Referentna oznaka: projekta: Ugovor o zajmu broj 70/11421
Naziv projekta: Ulaganje u nabavu osnovnih i obrtnih sredstava za povećanje obujma pružanja usluga

ELEKTROMEDIA trgovački i uslužni obrt, Vl. Igor Gajski
Ive Tijardovića 2
10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 56685166913

Razdoblje provedbe projekta je od 22. prosinca 2018. do 22. lipnja 2019.
Iznos zajma: 195.420,00 HRK
Namjena zajma:
– Osnovna sredstva: 136.800,00 HRK
– Obrtna sredstva: 58.620,00 HRK
Bespovratna sredstva: subvencija kamate u iznosu od : 23.759,25 HRK (de-minimis potpora)

Sažetak projekta:
Tržište prodaje: Republika Hrvatska, inozemstvo
Lokacija: Zagreb
Broj zaposlenih: 4, nakon realizacije projekta 5
Bruto dobit/ukupna ulaganja: 9 %
Bruto dobit/ukupni prihod: 1 %
Razdoblje povrata investicije: 1 godina i 8 mjeseci
Interna stopa rentabilnosti: 53,39%
Neto sadašnja vrijednost: 1.008.282,33 HRK

Naziv projekta: ELEKTROMEDIA – IKT za proširenje poslovanja

Korisnik: „ELEKTROMEDIA“ trgovački i uslužni obrt, vl. Igor Gajski

Referentna oznaka projekta: KK.03.2.1.19.0854

Poziv: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2

ELEKTROMEDIA trgovački i uslužni obrt, Vl. Igor Gajski
Ive Tijardovića 2
10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 56685166913

Opis projekta:

Svrha ovog projektnog ulaganja je nabava novih, dodatnih IKT rješenja koja će pomoći u unapređenju poslovnih procesa i širenju usluga obrta Elektromedia, a kao rezultat navedenog očekuju se nova zaposlenja, širenje tržišta te povećanje prihoda i konkurentnosti. Ovo projektno ulaganje odnosi se na djelatnost izdvojenog pogona Obrta, Elektromedia servisa, a koji obavlja djelatnost popravka elektroničkih uređaja za široku potrošnju – ugradnja, montaža i spajanje audiovizualnih uređaja (95.21).

Uz ulaganje u nabavu IKT softverskih i hardverskih rješenja, te edukaciju zaposlenika tvrtke za upravljanje i korištenje istih, također se planira i provođenje aktivnosti promidžbe i vidljivosti uz poštivanje svih propisa vezanih za pravila vidljivosti i navođenje EU kao tijela koje financira projekt, te provođenje aktivnosti nabave i implementacije projektnih aktivnosti.

Cilj: nabava novih IKT rješenja koja će doprinijeti optimizaciji poslovnih procesa, lakšem i bržem obavljanju radnih zadataka te proširenju djelatnosti i povećanju konkurentnosti obrta Elektromedia

Specifični ciljevi:

  • povećanje prihoda
  • očuvanje radnih mjesta
  • otvaranje minimalno 2 nova radna mjesta
  • Širenje spektra usluga i poslovanja
  • jačanje tržišne pozicije i povećanje konkurentnosti

Rezultat: Unapređenje poslovanja i jačanje konkurentnosti obrta Elektromedia primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kojom će se optimizirati poslovni procesi.

U odnosu na postavljene pokazatelje Poziva projekt doprinosi sljedećim vrijednostima:

  • Broj poslovnih procesa koji će se unaprijediti uvođenjem rješenja iz područja IKT-a: 8
  • Povećani prihod od prodaje: 703.719,61 HRK
  • Proizvodno ulaganje: Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori poduzećima (bespovratna sredstva): 304.478,04 HRK
  • Proizvodno ulaganje: Porast zapošljavanja u poduzećima koja primaju potporu: 2

Ukupna vrijednost projekta: 633.859,70 HRK

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta: 506.819,00 HRK

Dodijeljen iznos bespovratnih sredstava (potpore): 329.381,66 HRK    

Razdoblje provedbe projekta: 1.7.2020.- 1.5.2021.

Kontakt osoba za više informacija: Igor Gajski, vlasnik

E-mail: Igor.gajski@elektromedia.hr

Više informacija potražite na poveznicama:

www.strukturnifondovi.hr

Operativni program Konkurentnost i kohezija (na ovaj naziv staviti link: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/ )

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća „ELEKTROMEDIA“ trgovački i uslužni obrt, vl. Igor Gajski